Chai - Phôi Pet

thông tin liên hệ
Ông Trần Trung Chí
- 0906 668 049

Chai Pet

Chai Pet
Chai Pet
Chai Pet
Chai Pet
Chai Pet
Chai Pet
Chai Pet
Chai Pet
Chai Pet
Chai Pet

Phôi Pet

Phôi Pet
Phôi Pet
Phôi Pet
Phôi Pet
Phôi Pet
Phôi Pet
Phôi Pet
Phôi Pet

Nắp nhựa

Quai nhựa
Quai nhựa
Nắp nhựa
Nắp nhựa
Nắp nhựa
Nắp nhựa